Investigació

Investigar en l’àmbit de les TIC i tecnologies eHealth en l’estimulació i la rehabilitació cognitiva amb persones amb deteriorament o dèficit cognitiu per impulsar la innovació tecnològica i serveis.

Activitats estratègiques

Potenciar activitats estratègiques de recerca industrial en els àmbits de la interacció persona-ordinador i de la intel·ligència artificial per millorar la usabilitat, l’eficàcia, l’eficiència, la generació de coneixement i la personalització dels tractaments com a elements de valor afegit en els serveis d’estimulació i rehabilitació cognitiva.

Internacionalització

Potenciar la internacionalització del projecte i la tecnologia resultant en plataformes o iniciatives internacionals relacionades amb la salut i l’envelliment.

Innobrain