SOBRE INNOBRAIN

Noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva

Innobrain és un projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació en l’àmbit de la rehabilitació i l’estimulació cognitiva de pacients amb algunes de les malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques amb més impacte a les societats desenvolupades: dany cerebral adquirit (DCA), esquizofrènia, demència i trastorn bipolar.

El projecte busca consolidar i reforçar la plataforma de telerehabilitació cognitiva Guttmann, NeuroPersonalTrainer®, una eina desenvolupada amb la col·laboració d’empreses tecnològiques, universitats i socis de diferents àmbits clínics.

Guttmann, NeuroPersonalTrainer® ofereix serveis de rehabilitació o estimulació cognitiva personalitzats, intensius, monitoritzats i basats en l’evidència per pacients amb dèficit o deteriorament cognitiu com a conseqüència d’una malaltia neurològica, psiquiàtrica, demències o trastorns del desenvolupament.

Durant el projecte, s’identificaran els requisits dels usuaris en els diferents àmbits i les barreres tecnològiques existents que limiten l’aplicació de les TIC en la rehabilitació i allunyen les persones dels beneficis que poden obtenir dels tractaments de rehabilitació cognitiva intensius i personalitzats.

Innobrain forma part de la NextHeath, la comunitat de RIS3CAT liderada per Biocat. El projecte està liderat per l’Institut Guttmann. El projecte està finançat per Acció i la Unió Europea a partir del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

QUÈ ÉS GUTTMANN NeuroPersonalTrainer® ?

Guttmann NeuroPersonalTrainer® és una eina digital per als professionals de la rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva patentada i certificada per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). La plataforma permet intensificar la relació terapeuta-pacient a través d’un tractament amb alt grau de satisfacció i acceptació.

Tractament més intensiu

Més personalitzat

Alt grau d’evidència clínica

Sistema de gestió autònom

Informació sintètica i organitzada

Optimització del temps

Mètode d’intervenció clínica patentat

OBJECTIUS


Investigació

Investigar en l’àmbit de les TIC i tecnologies eHealth en l’estimulació i la rehabilitació cognitiva amb persones amb deteriorament o dèficit cognitiu per impulsar la innovació tecnològica i serveis.


Activitats estratègiques

Potenciar activitats estratègiques en els àmbits de la interacció persona-ordinador i la intel·ligència artificial per millorar la usabilitat, l’eficàcia, l’eficiència, i la personalització dels tractaments d’estimulació i rehabilitació cognitiva.


Internacionalització

Potenciar la internacionalització del projecte i la tecnologia resultant en plataformes o iniciatives internacionals relacionades amb la salut i l’envelliment.

PAQUETS DE TREBALL

PT1: Identificació de requisits

Llistat de característiques que permetin incrementar el valor estratègic de les solucions tecnològiques mitjançant el disseny centrat en l’usuari i el desenvolupament iteratiu.

PT2: Investigació sobre estratègies d’iteració multi-tàctil per optimitzar la interacció persona ordinador en rehabilitació cognitiva

Incorporació de l’avantatge competitiu de noves modalitats d’interacció persona-ordinador fins ara no disponibles als sistemes que s’utilitzen als entorns clínics.

PT3: Investigació sobre tecnologies d'Intel·ligència Artificial orientades als “Personalized Predictive Decision Support System”

Utilització d’algoritmes avançats per proveir recomanacions clíniques amb el més alt nivell d’evidència disponible en cada moment i el nivell més alt de personalització.

PT4: Investigació sobre tecnologies de vídeo interactiu en rehabilitació i estimulació cognitiva.

Desenvolupament d’un prototip que permet desenvolupar programes de rehabilitació sobre les activitats de vida diària en entorns realistes, controlats i monitoritzats.

PT5: Investigació sobre estratègies de monitorització de la rehabilitació i l’estimulació cognitiva amb EEG.

Creació d’un algoritme amb capacitat predictiva sobre el resultat final de la intervenció a partir de la senyal EEG de l’usuari durant la realització dels exercicis de rehabilitació cognitiva.

PT6: Investigació sobre estratègies de monitorització de l’expressió emocional mitjançant visió artificial.

Creació d’un algoritme amb capacitat predictiva sobre el resultat final de la intervenció a partir de la anàlisis de l’expressió facial de l’usuari durant la realització dels exercicis de rehabilitació cognitiva.

PT7 Validació i investigació sobre utilitat clínica

Dades clíniques de viabilitat, usabilitat i utilitat clínica dels desenvolupaments que fonamentin la realització d’estudis multicèntrics controlats.

PT8: Disseminació i explotació.

Accions de difusió dels resultats a fòrums clínics, revistes científiques i comunitats de professionals i potencials usuaris.

Innobrain